Managementopleiding

De twee managementsregisters worden bespeeld: het "operationele" aspect (werkorganisatie, het gebied van uit te voeren en uit te laten voeren taken) - het "socio-affectieve" register (motivering, betrekking, de kwaliteit van interpersoonlijke relaties ...

Doelstellingen

De "navigatie" van managers vergemakkelijken door hen bijkomende "kaarten" te geven om zich mee te oriënteren in de echte wereld en hun "interne kompas" te ondersteunen.

Programma

Duur: 4 opleidingsdagen en 2 dagen intervisie.

Het seminarie is gestructureerd rond drie rode draden:

  • Rollen en de verwachtingen die deze rollen oproepen.
  • Interpersoonlijke relaties (leadership, maar ook elementen uit groepsdynamiek)
  • Taken en hun uitvoering (delegatie, dashboard met waarschuwingslampjes voor de werkorganisatie, ...)

Methode

In grote lijnen maakt de opleiding gebruik van drie soorten activiteiten:

  • Uiteenzettingen - discussies op basis van al dan niet aangepaste theoretische modellen uit de vakliteratuur.
  • Oefeningen waarin de deelnemers:
    bepaalde situaties kunnen "ervaren", beleven en zo op andere niveaus dan het intellectuele begrijpen.
    kunnen experimenteren met verschillende handelswijzen; de opleidingsgroep wordt hierbij gebruikt als "laboratorium".
  • Een individuele taak (onderhandeling met de hiërarchie en uitvoering van een concreet actieplan).

Doelpubliek

Diensthoofden / afdelingshoofden, niet lang (enkele maanden) na hun aanstelling.

Plaats van opleiding: 
In de lokalen van OneManagement of in het bedrijf zelf.
Aanvraag offerte
© Onemamagement