Traject People Management

THEMA

Opleidingstraject om nieuwe managers en teamleiders te helpen zich comfortabel te voelen in hun nieuwe rol en in de relatie met hun team.

Het traject is specifiek gericht op de vaardigheden inzake people management, i.e. het communiceren met, begeleiden, stimuleren en laten evolueren van elk van uw medewerkers afzonderlijk maar ook het volledige team.

DOELSTELLINGEN

 • Vaardigheden ontwikkelen in people management bij individuele relaties met elke medewerker en bij de relatie met het volledige team.
 • Managers/teamleiders de kans bieden om aan introspectie te doen om zich bewust te worden van hun natuurlijk functioneren en hun sterke punten en hun mogelijke ontwikkelingszones te bepalen.
 • Managers/teamleiders helpen door ze een theoretische bagage (lees- en interpretatiesleutels) en een praktische bagage (concrete methoden en hulpmiddelen) mee te geven als ondersteuning bij de dagelijkse bezigheden, zodat ze zich beter op hun gemak en meer vertrouwd voelen in hun rol.
 • Een collectieve reflectie op gang brengen tussen managers/teamleiders en de uitwisseling van ervaringen en hulpmiddelen bevorderen.

PROGRAMMA

Duur: 5 dagen

Inhoud van de opleiding:
Ik en mijn rol als manager
(Dagen 1 en 2)

 • Het eigen HBDI-profiel en de favoriete functioneringswijze ontdekken.
 • Het HBDI-model aanwenden om beter te communiceren en samenwerken met de eigen medewerkers en om een management met 4 kleuren te ontwikkelen waarbij alle profielen aan bod komen.
 • De eigen overtuigingen rond management (ondersteunende overtuigingen en beperkende overtuigingen) en de perceptie van de eigen rol in vraag stellen.
 • De verschillende rollen van de manager identificeren.
 • Hoeveel speelruimte heeft de manager?
  Op welke elementen heeft hij/zij invloed?
  In welke mate is de manager autonoom en wat zijn de grenzen waarbinnen hij/zij kan ageren?
  Hoe kunnen die evolueren?
 • Situationeel leiderschap: het Blanchard-model.
  Hoe uw managementstijl aanpassen aan de mate van maturiteit en zelfstandigheid van uw medewerkers?
  Hoe de autonomie van uw medewerkers ontwikkelen?
 • In vertrouwen delegeren en de persoonlijke weerstand overstijgen.

Manager-coach (Dagen 3 en 4)

 • Assertiviteit: mijn behoeften uitspreken en luisteren naar anderen.
  Hoe me positioneren tegenover de andere in de relatie en bij communicatie?
  Voorwaarden voor een assertieve communicatie.
 • Communicatietechnieken: actief luisteren, herformuleren, doeltreffende vragen stellen, attitudes die communicatie vergemakkelijken.
 • De feedback-cultuur: leren een corrigerende feedback te geven met de DESC-tool.
 • Mijn reacties bij stress: drivers-model.
  Hoe gevoelig ben ik zelf voor stress?
  In welke mate beïnvloedt dit mijn gedrag als manager/teamleider?
  Wat zijn mijn valkuilen in een stresssituatie?
  Hoe mijn communicatie verbeteren in een stresssituatie?
 • Omgaan met emoties: Identificatie en expressie van mijn beleving.
  Verband tussen emoties, gedrag en waarden.
 • Empathie en communicatie met mijn medewerkers: leren de emotionele reacties van mijn medewerkers te ontcijferen, ermee om te gaan en er gepast op te reageren.

Motivatie en ontwikkeling van een medewerker (Dag 5)

 • Wat is motivatie? De motivatiefactoren bij een medewerker identificeren: extrinsieke en intrinsieke motivatie.
  Hoe de motivatie bij een medewerker bevorderen?
  Bij de favoriete functioneringswijzen van mijn medewerker zijn motivatiefactoren opsporen (met HBDI).
 • Positieve tekenen van erkenning geven.
 • Mijn medewerker begeleiden bij zijn/haar ontwikkeling Uw medewerker laten evolueren:
  wat houdt dat in?
 • De coach-attitude: wat is het en hoe doet u het concreet.

METHODE

Tool voor zelfkennis: HBDI-model.
Interactieve uiteenzettingen over theoretische modellen
Uitwisselen van ervaringen
Oefeningen op basis van concrete en reële situaties en toelichtingen van de trainer
Persoonlijk actieplan.

DOELPUBLIEK

Managers/teamleiders (directe managers, middle managers) die recent hun functie hebben opgenomen of dat binnenkort zullen doen.

INTERVENTIEPLAATS

Ter plaatse in het bedrijf.

Demande d'offre
© Onemamagement