Verandering beleven en doen beleven

Persoonlijke ontwikkeling en teamontwikkeling. Verandering beleven en doen beleven.

Doelstellingen

 • Een beter begrip ontwikkelen van mijn eigen positie ten opzichte van verandering en de impact daarvan op het management van mijn team.
 • Identificatie van mijn motivaties en angsten in verband met verandering.
 • De verschillende reacties op verandering begrijpen aan de hand van de geprefereerde manieren van informatieverwerking.
 • Diagnostiek van mijn eigen manier van functioneren en het effect daarvan op de manier waarop ik tegen veranderingen aankijk en ermee omga.
 • Verandering communiceren door op meerdere registers in te spelen.

Programma

Duur: 2 dagen.

Dag 1: Ik en verandering

 • Mijn spontane voorstellingen bij verandering.
 • De aard van de veranderingen waar ik mee geconfronteerd word.
 • Mijn motivaties.
 • Mijn angsten.
 • Leren uit het verleden - mijn ervaringen.
 • Mijn instinctieve reacties op verandering.
 • Mijn troeven bij verandering.

Dag 2: Verandering beleven

 • We verwerken informatie niet allemaal op dezelfde manier.
 • Ontdekking van mijn profiel en het effect daarvan op mijn manier van reageren op verandering (HBDI).
 • De belangrijkste reacties op verandering aan de hand van de verschillende denkvoorkeuren.
 • Snel de dominante denkvoorkeur(en) van mijn gesprekspartner herkennen om hem/haar de juiste boodschap te kunnen meegeven.
 • Leren communiceren in vier dimensies.
 • De belangrijkste motivaties van de verschillende manieren van werken.
 • De opvolging individualiseren.

Methode

 • Persoonlijke werkgids.
 • Coaching in paren.
 • Uitwisselen van ervaringen.
 • Persoonlijke diagnostische tools.
 • Praktijkoefeningen.
 • Met individueel HBDI-profiel.

Doelpubliek

Managers, teamleiders.

Plaats van opleiding: 
In de lokalen van OneManagement of in het bedrijf zelf.
Aanvraag offerte
© Onemamagement