Teambuilding

Verbetering van de werking van teams.

Doelstellingen

  • Verbetering van de werking van en samenwerking binnen het team
  • Creëren van een groepsdynamiek gebaseerd op de integratie van de diversiteit.

Meer specifiek in het kader van de begeleiding van beleidsontwikkeling in het team:

  • Begeleiding van het team bij het uitwerken van strategische oriëntaties en het actieplan

Programma

1 tot 2 dagen afhankelijk van de behoefte

  • Teamprofilering aan de hand van de HBDI-tool
  • Analyse van de kracht/zwakheid en de complementariteit binnen het team
  • Implementeren van ontwikkelingsmaatregelen

Meer specifiek in het kader van de begeleiding van beleidsontwikkeling in het team:

  • Faciliteren van ‘bottom-up’ informatieverzameling
  • Consolidatie en actieplan met verdeling van rollen en verantwoordelijkheden

Methode

Interactieve methode
Met HBDI
Consultant: rol van facilitator

Doelpubliek

Elk team dat zijn werking wil verbeteren, wil nadenken over strategische oriëntatie of eenvoudigweg even afstand wil nemen van de dagelijkse beslommeringen.

Plaats van opleiding: 
In de lokalen van OneManagement of in het bedrijf zelf.
Aanvraag offerte
© Onemamagement