Stressbeheersing

Leren omgaan met stress

Doelstellingen

 • De "mechanica" van stress begrijpen.
 • De deelnemers maken een "balans" op van hun werking onder stress en de effecten van stress op de kwaliteit van hun werk.
 • Gebruik van "beheersinstrumenten" van teams die aangepast zijn aan de stresserende situaties waarin ze werken.
 • Voorbereiding van "concrete acties" om de stressbeheersing van deelnemers te verbeteren, zowel voor henzelf als voor hun teams.

Programma

Duur: 1 dag.

 • Reeks 1: De dynamiek van stress.
 • Reeks 2: Identificatie van externe prikkels die stress genereren.
 • Reeks 3: De perceptie van de externe prikkels.
 • Reeks 4: Mijn emotionele en gedragsmatige reacties.
 • Reeks 5: Het besmettende effect van stress.
 • Reeks 6: Persoonlijke samenvatting.

Methode

 • Theoretische uiteenzettingen introduceren elk nieuw cognitief element.
 • Praktijkoefeningen.
 • Analyse van situaties.
 • Debriefings waarin de animator instrumenten aanreikt.
 • Met HBDI of Talent.

Doelpubliek

Iedereen die interesse toont in het thema.

Plaats van opleiding: 
In de lokalen van OneManagement of in het bedrijf zelf.
Aanvraag offerte
© Onemamagement