Pesterijen en ongewenst seksueel gedrag

Pesterijen en ongewenst seksueel gedrag: hoe pesterijen en ongewenst seksueel gedrag begrijpen, interpreteren en bestrijden. Wat van 17 mei 2007 betreffende de psychosociale belasting.

Doelstellingen

 • Ploegbazen en managers informeren over hun wettelijke verplichtingen op het vlak van de preventie van pesterijen en ongewenst seksueel gedrag op het werk.
 • Hen bewustmaken van de belangrijke impact van dit fenomeen op de efficiëntie van de arbeid en op het merkbeeld van de dienst en van het bedrijf.
 • Leren de verschillende facetten van pesterijen en ongewenst seksueel gedrag te onderkennen en ze te diagnosticeren zonder schuld of verdraagzaamheid.
 • Een preventieve benadering van de problematiek ontwikkelen door de juiste handelingen te stellen en de juiste reflexen te ontwikkelen.

Programma

Duur: 1 dag.

 • De wettelijke basis betreffende psychosociale belasting, waaronder pesterijen, ongewenst seksueel gedrag en geweld op het werk.
  Wat zijn de actiemiddelen en de stappen van een interne procedure?
 • De rol van de vertrouwenspersoon en preventieadviseur.
 • Hoe preventief actie ondernemen om psychosociale risico's te voorkomen.
 • Het fenomeen pesten en de verschillen met andere soorten psychosociale belasting (conflict, ongepast management ... ) goed begrijpen.
 • Het belang van de context van de organisatie en het bedrijf in het optreden van pesterijen.

Methode

 • Eenvoudige documentatie om het fenomeen goed te begrijpen.
 • Video: tonen van scènes uit een dvd die het fenomeen illustreren aan de hand van de meest voorkomende werksituaties.
 • Discussie: Wat gebeurt er op onze diensten? Is onze diagnose juist? Hoe kunnen we het risico detecteren?
 • Casestudy's of rollenspelen.
 • Zonder HBDI.

Doelpubliek

Managers.

 

Plaats van opleiding: 
In de lokalen van OneManagement of in het bedrijf zelf.
Aanvraag offerte
© Onemamagement