Opleiding van lesgevers

Opleiding van lesgevers

Doelstellingen

 • Ontwikkelen van de beheersing van de materie (inhoud van de opleiding), animatietechnieken en zelfvertrouwen.

Programma

Duur: 3 dagen.

 • De behoeften inzake opleiding bepalen.
 • Het leerproces omkaderen.
 • De combinatie van verschillende rollen: collega, expert, facilitator, lesgever, verantwoordelijke‚Ķ
 • De pedagogische doelstellingen bepalen.
 • Een scenario ontwerpen op basis van de vooraf bepaalde doelstellingen.
 • Zin geven aan de communicatie door die op te bouwen vertrekkend uit de ervaring, het taalgebruik en de voorstellingen van de cursist.
 • Inspelen op het verloop van het leerproces: fasen van vooruitgang en achteruitgang, rijping en aha-erlebnissen.
 • Een vertrouwensrelatie opbouwen.
 • De affectieve dimensie in het leerproces onderkennen.
 • Verschillende pedagogische methodes gebruiken.
 • Pedagogische hulpmiddelen gebruiken.
 • Faciliterende houdingen aannemen: nieuwsgierigheid, samenwerking, authenticiteit, verantwoordelijkheid, striktheid, veeleisendheid en ondersteuning.
 • De cursist aanmoedigen om zijn/haar manier van leren in vraag te stellen.
 • Omgaan met groepsdynamiek.
 • Omgaan met moeilijke deelnemers.
 • Een opleidingssessie animeren.
 • Omgaan met weerstand.
 • Een opleidingssessie evalueren.

Methode

 • Praktijkoefeningen en rollenspelen afgewisseld met debriefings en eigen bijdragen van de lesgever. De oefeningen zullen gefilmd worden om een meer gedetailleerde analyse mogelijk te maken. Elke deelnemer krijgt de gelegenheid om twee oefeningen in een echte situatie te doen.
 • Met of zonder HBDI.

Doelpubliek

Lesgevers (zelfs occasionele lesgevers).

Plaats van opleiding: 
In de lokalen van OneManagement of in het bedrijf zelf.
Aanvraag offerte
© Onemamagement