Mijn projecten beheren

Mijn projecten beheren

Doelstellingen

 • De organisatorische en tactische aspecten van communicatie: identificatie van sleutelactoren, communicatieplan, aanpassing van de communicatievectoren aan de context en het doelpubliek
 • De interpersonele dimensie van communicatie: assertief communiceren, maar toch rekening houden met de stijl van mijn gesprekspartner, mijn gesprekspartner beïnvloeden bij onderhandelingen, luisteren om beter te beïnvloeden.

Programma

Duur: 1 of 2 dag(en).

 • Project: proces - scope - sleutelactoren:
   • Wat is een project?
   • Van de definitie van de behoeften tot de afsluiting: de verschillende fasen van het project.
   • Projectfiche / planning van de benadering: de scope van het project structureren.
   • Identificatie van de betrokken actoren en hun uitdagingen.
   • Haalbare doelstellingen bepalen.
   • De risico's identificeren.
   • De vereiste kwaliteit evalueren.
   • De scope van een project valideren.
 • Project: middelen - planning en opvolging - rapportering - eindevaluatie van het project:
   • De materiële hulpmiddelen en human resources identificeren en toewijzen.
   • Deze uitvoering plannen (taken, materiële hulpmiddelen en human resources).
   • Operationele opvolging verzekeren tijdens de uitvoering.
   • De staat van het project voorstellen aan de betrokken actoren.
   • De uitvoering evalueren: kwaliteit en behaalde doelstellingen.
 • De opdrachtgever en het stuurcomité duidelijk identificeren.
 • Projectbeheer met twee.
 • De prioriteit van het project vaststellen.
 • De limieten van het project bepalen (binnen en buiten de scope).
 • De verantwoordelijkheden van de verschillende diensten verduidelijken:
   • Wie rapporteert wat?
   • De scope eerbiedigen.
   • Planning van de testen (technisch - professioneel).
   • Communicatie en uitvoering.
   • Opleiding van de gebruikers.
   • Opvolging van de gebruikers en begin van de implementatie.
   • Kwaliteitsanalyse en afsluiting van het project.

Methode

 • Gebruik van casestudy's.
 • Met of zonder HBDI.

Doelpubliek

Projectleiders, managers.

Plaats van opleiding: 
In de lokalen van OneManagement of in het bedrijf zelf.
Aanvraag offerte
© Onemamagement