45+, werken met verschillende generaties

Communicatie tussen de X- en Y-generaties.

Doelstellingen

  • Intergenerationele wisselwerkingen analyseren en begrijpen. Het eigen gedrag analyseren en begrijpen. Het gedrag van de ander analyseren en begrijpen.
  • De sterke punten van elke generatie analyseren.
  • Een «Think Lab Intergeneration» modereren en creatieve tools gebruiken
  • De onderneming systemisch en duurzaam bekijken.
  • Een cultuur van intergenerationele co-creatie ontwikkelen.
  • De gepaste overdrachtswijzen aansnijden.
  • Het leerproces efficiënt beheren

Programma

Duur: 2 dagen

  • Generation Y: een mythe?

• Voorstellingen, clichés: analyse van beperkende overtuigingen
• Definitie van het begrip ‘generatie’
• Generaties BB, X, Y, Z: verschillen, modellen, gelijkenissen ... Diversiteit: een dagelijks gegeven in de onderneming
• Sensibilisering en inleiding tot systemisch denken Sensibilisering over kennisoverdracht

  • Een «Think Lab Intergeneration» modereren

• Collectieve intelligentie begrijpen en stimuleren
• 10 elementen voor een beter begrip
• De inhoud van de think tanks toepassen

  • Uitvoering: samen een cultuur van intergenerationele co-creatie ontwikkelen en het implementatietraject uittekenen

• Checklist voor leerervaringen
• Mogelijke obstakels voor leren
• Leren en communiceren
• Leren en voorstelling
• Aspecten waarmee rekening gehouden moet worden bij een opleiding

Methode

Interactieve methode.
Met HBDI.

Doelpubliek

Iedereen die verantwoordelijk is voor de ontwikkeling van HR in de onderneming.
Iedereen die betrokken is bij intergenerationele kwesties in de onderneming

Plaats van opleiding: 
In de lokalen van OneManagement of in het bedrijf zelf.
Aanvraag offerte
© Onemamagement