Hoe burn-out ter sprake brengen op het CPBW

Opleiding rond burn-out bestemd voor leden van de Comités voor Preventie en Bescherming op het Werk (CPBW).

Doelstelling

  • Het thema burn-out vanuit een andere invalshoek benaderen.
  • De leden van het CPBW actief betrekken bij de preventie ervan.

Programma

Welzijn op het werk, analyse van psychosociale risico's, preventie van die psychosociale risico's via dynamische risicobeheersing, globaal preventieplan, jaarlijks actieplan, stuk voor stuk thema's die tijdens het CPBW besproken worden.

Maar welke specifieke rol kan het CPBW spelen bij preventie en hulp bij de behandeling van burn-out? Hoe kan het CPBW een belangrijke hefboom voor verandering worden in de onderneming?

Dat zijn de vragen waarop we graag in dialoog met u een antwoord willen geven tijdens deze halve dag specifieke opleiding voor de leden van het CPBW.

Doelpubliek

Mensen van het CPBW: preventieadviseurs, vakbondsafgevaardigden, HR-directeurs, algemene directeurs.

Interventieplek:

In de kantoren van OneManagement.

Prijs

120€/persoon

U kunt zich inschrijven via onderstaand formulier. Er zal u een factuur bezorgd worden na afloop van de opleiding.

Aanvraag offerte
© Onemamagement