Functionerings- en evaluatiegesprek

Functionerings- en evaluatiegesprek

Doelstellingen

 • De verantwoordelijken toelaten om het evaluatiesysteem te situeren binnen het geheel van team management tools waarover ze beschikken.
 • Samen met hen de beste manier uitwerken om deze evaluatiemiddelen te gebruiken bij het objectiveren van de procedure.
 • Hun relationele bewustzijn ontwikkelen om de spontaniteit van hun reacties tijdens de gesprekken te verbeteren.
 • Hen voorbereiden op de omgang met moeilijk beheersbare situaties.

Programma

Duur: 1 of 2 dag(en).

 • Discussie over het systeem en het effect daarvan aan het begin van de discussieoefening.
 • Beschrijving van de evaluatieprocedure: van het functioneringsgesprek tot het evaluatiegesprek.
 • Welke plaats neemt het evaluatiesysteem in tussen de andere team management tools?
 • De hulpmiddelen van het functioneringsgesprek.
 • Hoe de respectieve verwachtingen voor de evaluatieperiode bepalen?
 • Het typische verloop van een functioneringsgesprek - structuur van het gesprek: de uitdrukkingsfase en de actiefase.
 • Het verslag van het functioneringsgesprek.
 • Observaties tijdens de evaluatieperiode formuleren.
 • Rollenspelen op basis van concrete gevallen aangebracht door de deelnemers of - naargelang van de reacties van de groep - op door de lesgevers voorbereide maar aan de context aangepaste casestudy's. De gevallen die door de deelnemers aangebracht worden handelen niet over personen maar over situaties.
 • Communicatietechnieken.
 • Mijn medewerkers aanmoedigen om zich uit te drukken door open vragen te stellen.
 • Luisteren - terugbrengen tot de essentie - herformuleren.
 • Positieve en negatieve feedback geven.
 • Een houding aannemen die dialoog aanmoedigt.
 • Risicoscenario's vermijden.
 • Emotionele reacties controleren.

Methode

 • Gerichte theoretische bijdragen.
 • Rollenspelen.
 • Oefeningen ter illustratie van fenomenen die verband houden met het leerproces en communicatie.
 • Opdrachten: individueel en in kleine groepjes.
 • Gebruik van video.
 • De nadruk zal liggen op situaties die de deelnemers beleefd hebben.
 • Met of zonder HBDI.

Doelpubliek

Managers.

Plaats van opleiding: 
In de lokalen van OneManagement of in het bedrijf zelf.
Aanvraag offerte
© Onemamagement