Absenteïsme

Het hoofd bieden aan absenteïsme op het werk.

Doelstellingen

• De deelnemers helpen om het fenomeen en de effecten ervan beter te begrijpen.
• Leren om de specifieke oorzaken in uw bedrijf / afdeling te identificeren en daarop in te spelen met een preventiebeleid.
• Praktische instrumenten aanreiken om op een adequate manier te reageren wanneer u met dit fenomeen geconfronteerd wordt in uw bedrijf / afdeling.

Programma

Duur: 2 dagen.

Dag 1: Het fenomeen leren kennen en de bedrijfsspecifieke factoren identificeren
• Hoe definiëren we absenteïsme?
• Hoe berekenen we de graad van absenteïsme?
• Wat kost absenteïsme aan mijn entiteit?
• Wat zijn de oorzaken van absenteïsme?

Dag 2: Gericht voorkomen en handelen: de zes belangrijkste drijfveren voor actie
• Regels en sancties.
• Beheer en organisatie van het werk.
• Management.
• Sociale dialoog.
• Culturele drijfveer.
• Gesprek na terugkeer uit afwezigheid.
• Samenvatting: ons model van "goede praktijken".

Methode

• Documentatie.
• Interactieve methode: casestudy's.
• Zonder HBDI.

Doelpubliek

Managers.

 

Plaats van opleiding: 
In de lokalen van OneManagement of in het bedrijf zelf.
Aanvraag offerte
© Onemamagement